Disclaimer - Mammoet Keukens

Ga naar de inhoud
DISCLAIMER


VOOR DE GOEDE ORDE
De teksten, foto's, illustraties en gegevens op deze site zijn eigendom van Mammoet Keukens en beschermd door auteurs- en intellectuele rechten. Zij mogen niet gekopieerd, nog aangepast en/of onder geen enkele vorm of gedaante gepubliceerd worden, zonder voorafgaand en uitdrukkelijk akkoord door Mammoet Keukens.
Mammoet Keukens besteedt uitermate veel aandacht aan de correctheid en de volledigheid van de informatie op de site www.MammoetKeukens.be, maar kan onder geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor onjuiste of onvolledige informatie. Mammoet Keukens kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor schade gelinkt aan de toegang tot en het gebruik van de informatie aanwezig op www.MammoetKeukens.be, noch voor het ontbreken ervan. Mammoet Keukens kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van sites waarvoor een link werd geïntegreerd in de site www.MammoetKeukens.be.
Alle teksten en afbeeldingen op deze website zijn niet bindend. De aangeduide prijzen zijn enkel geldig op het moment van de consultatie van de website, uitgezonderd fouten met betrekking tot de afbeelding, waarvoor Mammoet Keukens niet verantwoordelijk kan worden gesteld. Mammoet Keukens behoudt zich het recht om ten allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging, prijzen aan te passen, informatie toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen.
Terug naar de inhoud